Privacyverklaring & disclaimer dekinderopvangwerkt.nl

Onder de website dekinderopvangwerkt.nl vallen de volgende domeinnamen:

De onderstaande privacyverklaring en disclaimer gelden ook voor de bovengenoemde domeinnamen, hieronder benoemen we alleen dekinderopvangwerkt.nl als verzameldomein. 

Privacyverklaring

De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang), gevestigd aan Sportlaan 14 4131 NN Vianen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://dekinderopvangwerkt.nl/
Sportlaan 14
4131 NN Vianen.
0347-366660

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kinderopvangvianen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) tussen zit. De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) gebruikt dergelijke programma's of systemen niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren uw gegevens maximaal twee jaar na het laatste contact. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gegevens die De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) verzameld via deze website worden beperkt gedeeld met Basic Media VOF, het bedrijf dat deze website verzorgd. Basic Media VOF kan uw ingevoerde persoonsgegevens niet inzien. Wel kan Basic Media VOF analytische gegevens bekijken over uw surfgedrag over de websites. Voor meer informatie over de ingezamelde gegevens die bekend zijn bij Basic Media VOF kunt u contact opnemen via: info@basicmedia.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website en applicatie wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Universal Analytics verzamelt De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we een Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kinderopvangvianen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@kinderopvangvianen.nl of via: info@basicmedia.nl

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoongegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Disclamer voor dekinderopvangwerkt.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van dekinderopvangwerkt.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang).

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Basic Media VOF is het niet toegestaan ontwerpen, codes of webdesign te kopiëren of gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Basic Media VOF.

Geen garantie op juistheid

De Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) en Basic Media VOF streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededing. SDe Kinderopvang Werkt (Dichtbij kinderopvang) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van dekinderopvangwerkt.nl op deze pagina. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via info@basicmedia.nl